fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Avskaffande av monopolet på bilprovning

By • Jul 1st, 2010 • Category: trafik

Den 1 juli 2010 avskaffades monopolet på bilprovning.
Ända sedan den obligatoriska bilbesiktningen infördes i Sverige på 1960-talet har AB Svensk Bilprovning haft monopol på verksamheten. Från och med den 1 juli 2010 då monopolet upphörde är det fritt fram för privata företag att starta besiktningsverksamhet enligt samma regler som hittills gällt för Bilprovningen. Förutsättningen är att företaget i fråga har godkänts (ackrediterats) av myndigheten Swedac.

I och med privatiseringen får Sveriges bilägare tillgång till fler besiktningsställen. Det kan ge kortare köer och längre öppettider. Avregleringen gäller alla typer av besiktningar, det vill säga kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och mopedbesiktning.

Beslutet att konkurrensutsätta marknaden när det gäller besiktning av personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon togs av riksdagen i december 2009. När regeringen föreslog avregleringen var det för att “konkurrensutsättningen är en anpassning till den svenska huvudregeln om att oberoende och självständiga organ, i konkurrens, ska utföra provning och kontroll”.

Även om monopolet försvinner är det inte vilka företag som helst som kan komma ifråga. Förutom att besiktningsföretagen måste ha rätt teknisk kompetens och utrustning, kommer det att ställas krav på oberoende. Den som vill utföra fordonsbesiktning får exempelvis inte ägna sig åt bilförsäljning eller fordonsreparationer. Dessutom ska personen ha gott anseende, vilket bland annat innebär att personen måste vara ostraffad, för att kunna ägna sig åt fordonsbesiktning.

Det är Transportstyrelsen som tar fram föreskrifter för fordonsbesiktning; exempelvis regler för kontrollutrustning och kontrollmetoder, samt krav på kompetens och utbildning av personal. Styrelsen ansvarar också för att besiktningsverksamheten fungerar när det gäller trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet.

De nuvarande aktörerna svensk Bilprovning, Svensk Maskinprovning och Inspecta får dispens att fortsätta sin verksamhet oförändrad och utan ackreditering under resten av 2010.

Besiktningsföretagen har frihet att bestämma sina egna priser och utforma sitt utbud.  Många befarar att priserna kommer att stiga.

På andra konkurrensutsatta marknader i Europa är t.ex. priset högre än idag. Man har också sett att tillgängligheten ha blivit bättre, såväl stationstäthet som öppettider. I Finland avreglerades marknaden 1994 och där har antalet stationer tredubblats.”

På Transportstyrelsen.se finns all nödvändig information om besiktningen i fortsättningen.

Tagged as:

One Response »

  1. […] 1 juli 2010 avskaffades monopolet på bilprovning i Sverige. Flera olika aktörer etablerade sig på marknaden.  Även om det var smidigt med en aktör […]

Leave a Reply