fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Regeringen föreslår nytt förslag för skattereduktion för arbetsresor

By • Nov 2nd, 2021 • Category: Resor

Regeringen har presenterat ett förslag angående skattereduktion för arbetsresor där det nuvarande systemet med reseavdrag ska skrotas och ersättas med en kattereduktion. Detta för att förenkla hanteringen och utjämna skillnaden mellan de som bilpendlar respektive de som åker kollektivt.

I dag får den som resependlar med bil ersättning med 18,50 kronor per mil. I det nya förslaget får alla som pendlar en skattereduktion på fem kronor milen. Oavsett om man tar bilen eller åker kollektivt till jobbet.

För den pendlar långt med bil blir det mindre avdrag medans den som åker långt kollektivt tjänar på systemet.

Den som har tio mil till jobbet och behöver åka bil kan med dagens regler få sin skatt sänkt med 34 684 kronor netto. Med det nya förslaget sänks ersättningen till 13 650 kronor.

Den som åker kollektivt och har långt till jobbet kommer däremot att få en kraftig skattereduktion. Tidigare kunde SL-pendlare inte göra reseavdrag då det finns ett schablonavdrag på 11 000 kronor.

Planen är att förslaget ska träda i kraft 1 januari 2023, det ska nu ut på remiss. Det bedöms vara kostnadsneutralt, men ge kommunerna högre skatteintäkter på bekostnad av statsfinanserna.

Moderaterna är kritiska till förslaget och menar att det straffar de som måste använda bilen för att ta sig till jobbet.

Leave a Reply