fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Att ta B eller C kort

By • Apr 1st, 2016 • Category: lastbil

Med ett B-körkort får man köra personbilar och lätta lastbilar upp till en vikt av 3,5 tons totalvikt. Ska man köra tung lastbil som väger över 3,5 ton behöver man ta C-körkort.
Med B-körkort får man också köra personbil med lätt släp, vilket innebär att släpets totalvikt inte ska överstiga 750 kg, eller att  totalvikten för bil + släp är max 3,5 ton.

De viktbegrepp som används är följande:

  • Tjänstevikt: Olastad bil med standardutrustning inklusive förare (75 kg).
  • Maxlast: Maximalt tillåten last enligt registreringsbeviset.
  • Totalvikt: Tjänstevikt + maxlast.
  • Bruttovikt: Vikten vid ett visst tillfälle.

Ska man ta C-körkort behöver man också tänka på att tunga fordon inte får köra överallt.

Dels finns det allmänna begränsningar för motordrivna fordon.  På svenska vägar får ett tungt fordon med två axlar maximalt väga 18 ton och med tre axlar 26 ton.

Man behöver också hålla koll på vägars bärighetsklass. Lägst bärighet har BK 3 vägar där axeltrycket maximalt får vara 8 ton medans BK1 vägar tål högre belastning.

Om man tar C-körkort behöver man också hålla koll på vilka regler kring  kör- och vilotider för lastbilschaufförer.

Ett körpass  får vara maximalt 4,5 h, därefter måste man ta en rast på 45 minuter, eller under detta körpass ta delad rast på 15 + 30 minuter.  Vidare får körtiden maximalt vara 9 h under ett dygn, men vid behov kan den två gånger per vecka förlängas till 10 h.
Under en vecka får man maximalt köra 56 h och under en tvåveckorsperiod får den sammanlagda körtiden maximalt uppgå till 90 h.

Dygnsvilan måste vara minst 11 h (eller 9 + 3 h) om den inte är sammanhängande.  3 gånger per vecka kan man ta ut reducerad dygnsvila på 9 h.

Veckovilan ska vara minst 45 h. Man kan också ta ut reducerad dygnsvila på enbart 24h, men den ska då kompenserar senast i slutet av tredje veckan.

Leave a Reply