fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Börja övningsköra och ta körkort steg för steg

By • Mar 4th, 2024 • Category: Bil

Steg 1 : Syntest och ansökan om körkortstillstånd
För att övningsköra behöver du ett körkortstillstånd. För att få det behöver du även göra ett syntest.
Ett s.k. synintyg för körkortstillstånd. Testet tar vanligtvis bara ca 10 minuter att genomföra hos en optiker.

Anledningen till att man gör ett syntest är att du behöver en godkänd syn för köra bil och att det inte ska uppstå en trafikolycka på grund av brister i synen. Efter undersökningen får du ett intyg om synprövning som sänds in elektroniskt till Transportstyrelsen. Synintaget inte får vara äldre än två månader när du skickar in det.

För behörigheterna “AM, A1, A2, A, B, BE” är synkravet att man behöver ha minst 0,5 i synskärpa när din syn mäts på båda ögonen tillsammans, med eller utan hjälpmedel. Du behöver även ha ett godkänt synfält. Glöm därför inte att ta med de linser eller glasögon du brukar använda till synundersökningen. Du behöver även visa upp din giltiga legitimation, ID-kort eller pass för att kunna göra din synundersökning. Om du är under 16 år behöver du en medföljande vårdnadshavare, alternativt ha med dig en fullmakt ifylld, på grund av GDPR.

Du ska också ansöka om körkortstillstånd hos transportstyrelsen

Steg 2 : Handledarkurs för privat övningskörning och ansökan om handledarskap
För att du ska få övningsköra privat för personbil och lätt lastbil (behörighet B) behöver du och den som ska vara handleadare gå en introduktionsutbildning innan ni kan börja övningsköra.
Det är alltså samma introduktionsutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men ni behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om hen ska ha flera elever. Utbildningen i sig är vanligtvis tre timmar lång. Denna utbildning är sedan giltig i fem år. Utbildningen i sig innehåller information om:

Körkortsutbildningens mål och innehåll
De regler som gäller för övningskörning
Hur man planerar och strukturerar övningskörningen
Trafiksäkerhet och miljö
Under utbildningen får man även information om körsättets betydelse för miljön och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Det diskuteras även på vilka sätt handledaren och eleven kan tolka samma trafiksituation olika. Detta är alltså lärorikt och viktigt för att du som handledare och elev ska få en förståelse vad körkortet faktiskt innebär i praktiken.

Den som ska vara handledare behöver ansöka om handledarskap hos transportstyrelsen och ange vilken elev man ska övningsköra med.

Steg 3 : Ta körlektioner och övningskör privat
Steg tre på vägen till körkort är att ta körlektioner och övningsköra privat. Du bör alltså kombinera både privata körlektioner med din handledare samt ta körlektioner från din trafikskola. I slutändan kommer din trafikskola att behöva bedöma din körförmåga innan det är dags för uppkörningen.

Steg 4 : Genomför riskettan & risktvåan
Risketta och risktvåan är två viktiga moment för dig som kommande bilförare. Detta är alltså riksutbildning, som du måste genomföra innan du gör kunskaps- och körprovet för behörighet B. Utbildningen består av två delar:

Del 1, handlar om alkohol och droger, trötthet i trafiken och andra riskfyllda beteenden.
Del 2, handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden. Halkbana ingår i den här delen.
Riskutbildningen gäller till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år. Ha i åtanke att utbildningen för motorcykel inte gäller för personbil. Vi anmäler dig till dessa riskutbildningar om du är elev hos oss.

Steg 5 : Teoriprov
Teoriprovet för körkort för personbil (kunskapsprov B), är det första av dina två körkortsprov. u kommer alltså först att göra teoriprovet, och när du har blivit godkänd för teoriprovet, är det dags för att göra körprovet. För att få göra provet behöver du ett körkortstillstånd och godkänt på de två obligatoriska riskutbildningarna.

Teoriprovet gör du på Trafikverkets förarprovsplats. Kom i god tid. Du ska vara på plats minst 30 minuter innan provet startar. Glöm inte att ta med dig giltig legitimation. Utan ID-handling får du inte göra provet. Innan du gör provet måste du också fotograferas. Det gäller alla och görs på plats hos Trafikverket. Provet utför du med hjälp av en av Trafikverkets datorer. Teoriprovet för körkort B består av 70 frågor totalt. Frågorna handlar om fem olika huvudområden:

fordonskännedom och manövrering
miljö
trafiksäkerhet
trafikregler
personliga förutsättningar
Du har 50 minuter på dig att utföra provet och för att bli godkänd måste du svara rätt på minst 52 frågor. Direkt när du klickat på knappen för att avsluta ditt prov får du reda på om du blivit godkänd eller inte. Om du skulle bli underkänd på ditt prov är det inte hela världen. Du behöver bara plugga mer i sådana fall. Fokusera på de delarna du hade svårast för så kan du göra ett nytt försök senare.

Steg 6 : Körprov/Uppkörning
Uppkörningen är sista steget mot körkortet. Uppkörningsprovet är det prov som Transportstyrelsen använder sig av för att bedöma dina praktiska trafikkunskaper. Detta kan också kallas för körprov.
Uppköörningen börjar med en säkerhetskontroll. Den sker antingen in- eller utvändigt. Körningen i sig pågår i minst 25 minuter och dessa moment är några exempel på vad som kan väljas ut av inspektören:

Säkerhetskontroll och körställning
Situationsanpassade frågor
Körning i körfält och byte av körfält
Infart och körning på landsväg
Parkering
Cirkulationsplats
Användande av reglage
Effektiv bromsning
Motorväg
Gatukorsning
Backning
Oskyddade trafikanter
Provet är över när du har parkerat på platsen som uppkörningen började, och stängt av motorn. Inspektören talar om för dig direkt i bilen om du blev godkänd eller inte. Efter att du har fått ett godkänt besked tar det omkring fem dagar att tillverka och skicka ut platskörkortet.

Blir du inte godkänd kommer du att få veta vilka moment du inte klarade. Det kan vara fördelaktigt att ha en del saker i åtanke vid uppkörningen. Några exempel på dessa tips och råd är följande:

Ta av dig jackan (bältet ska sitta nära kroppen).
Justera körställning (oavsett om du har blivit ombedd att utföra en yttre kontroll)
Ha bra koll i backspeglarna.
Koncentrera dig på körningen och inte din inspektör.
Om du gör ett misstag, glöm det och gå vidare. Det är inte alls säkert att du kuggar bara för att du har gjort en liten miss. Fokusera framåt och gör ditt bästa.

Leave a Reply