fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Mätnormen WLTP blir obligatorisk och kommer ligga till grund för bonus-malus fordonsskattberäkningar

By • Sep 14th, 2018 • Category: Bil

Sedan den 1 september 2018 är den nya mätnormen WLTP (Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure) obligatorisk för alla nya personbilar, bussar under 5 ton och lätta lastbilar i lättaste kategorin. De flesta lätta lastbilar ska uppfylla reglerna senast 1 september 2019.

Bilindustrin har haft flera år på sig att förbereda övergången från gamla NEDC till nya WLTP.  Reglerna började gälla för nya modeller 1 september 2017 och är obligatoriska för alla bilar från 1 september 2018. Inga nya bilar får säljas inom EU om de inte certifierats enligt WLTP-cykeln och avgasnormen Euro 6c.

Bilarna testas i laboratoriemiljö  och man mäter avgasutsläppen; kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO), kolväten (HC), ickemetaner (NMHC) och partiklar (PM och PN).  Utifrån resultatet från emissions-/avgasmätningarna räknas sedan bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp fram.

Den tidigare använda körcykeln (NEDC) började användas på  åttiotalet och återspeglar dåtidens körmönster och infrastruktur. WLTP ska stämma bättre överens med nutidens körmönster.  WLTP innehåller jämfört med NEDC kraftigare accelerationer, högre maxhastigheter och längre körtid.

Fram till år 2021 kommer det parallellt med WLTP att finnas NEDC-värden som räknas fram utifrån WLTP-värdena.  En genomsnittlig personbil per fabrikat får 2021 släppa ut max 95 gram koldioxid per kilometer. Om inte fordonstillverkarna klarar detta krav får de betala böter. Det beräknade NEDC-värdet kan bli något högre än det utprovade och testade NEDC-värde från NEDC-testerna  man använt tidigare.

WLTP ligger till grund för det nya fordonsskattesystemet, Bonus-malus som infördes den 1 juli 2018. Förslaget innebär att en ny bil som släpper ut mer än 95 g/km koldioxid får förhöjd skatt under de tre första åren samt en bil som släpper ut maximalt 60 g/km alternativt går på fordonsgas får en bonus. Skatten kommer att beräknas på NEDC-värdet, testat eller beräknat t.o.m. den 31 december 2019. Därefter går man över till WLTP-värdet som skattegrund.

Leave a Reply