fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Motorvärmare

By • Mar 25th, 2015 • Category: Bil

En motorvärmare gör nytta vid temperaturer under 10 grader Celcius då en kall motor släpper ut mer avgaser än en varm.

Rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare

  • Vid -15° C – max 1,5 timma
  • Vid 0° C – max 1 timma
  • Vid temperaturer över 10° C – använd inte motorvärmaren

Motorvärmare gör störst nytta hos bilar utan katalysator
En kall bil utan katalysator släpper ut mycket mer avgaser vid kall motor än vid varm motor.

Motorvärmare gör nytta även hos katalysatorbilar
Användning av motorvärmare minskar utsläppen vid körning med kall motor även då bilen har katalysator. Skillnaden mellan varm och kall motor är mindre än hos en bil utan katalysator.  Användning av motorvärmare ändrar inte katalysatorns reningseffekt direkt efter start eftersom själva katalysatorn inte förvärms. Reningen träder i kraft (katalysatorn “tänder”) först efter 5-10 minuters körning vintertid.
Korta resor med kall katalysator ger därför alltid stora utsläpp per km i jämförelse med utsläppen när katalysatorn är varm, och i jämförelse med att låta bilen stå.
Elkostnaden för någon timmes drifttid hos motorvärmaren på vintern och en halvtimme vår och höst motsvarar ungefär besparingen av den lägre bensinförbrukningen. Motorvärmaren minskar dessutom slitaget hos motorn genom att det bildas mindre sot och därmed mindre slam och bensin i oljan. Och så blir kupén varm något snabbare.

Leave a Reply