fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Värdeminskning på bil

By • Feb 26th, 2021 • Category: Bil

Att äga bil är relativt dyrt. Förutom drivmedel pch vägtullar är det försäkringar och skatt som ska betalas.
Men den största kostnaden kan ibland vara bilens värdeminskning.

I det här inlägget ska vi titta på hur stor värdeminskningen är på en ny eller begagnad bil. Det finns naturligtvis mycket som spelar in, t.ex. körsträcka och händighet.

Värdeminskning per år
Om man kör 2000 mil per år blir första årets värdeminskning i genomsnitt ca 25% och den årliga värdeminskningen därefter på en bil som är under 10 år gammal blir ca 15% per år. Det betyder att bilen tappar halva sitt värde vart fjärde år.
Ju äldre bil desto större spridningen i pris och värdering.

Även bilmodell spelar roll.
De bilmodeller som minskar minst i värde t.ex. Toyota har i undersökningar visats minska ca 38% under de första 3 åren medans Citroen som var en av de bilar som minskade mest i vårde minskade minskade 52% under de första tre åren.

Värdeminskning per körda mil

Ju längre bilen har gått desto mindre minskar värdet per per körda mil.

År Kör-
sträcka Värdeminskning per mil

0 0 0
1 2000 50 kr
2 4000 36 kr
3 6000 31 kr
4 8000 27 kr
5 10000 24 kr
6 12000 22 kr
7 14000 20 kr
8 16000 19 kr
9 18000 18 kr
10 20000 17 kr
11 22000 15 kr
12 24000 15 kr
13 26000 14 kr
14 28000 13 kr
15 30000 12 kr
16 32000 12 kr
Värdeminskning per körd mil.

värdeminskningen är alltså ungefär 31 kr/mil utslaget på de första tre åren och därefter minskar den stadigt utifrån körda mil.

Leave a Reply