fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Bensinpriset har inte stigit så mycket mer än lönerna sedan 1980

By • Sep 24th, 2018 • Category: Bränslen

Den som bor på landsbygden har inte lika god tillgång till kollektivtrafik som den som bor mer centralt och många tycker att bensinpriset har blivit dyrt. Men i förhållande till löneutvecklingen har bensinen inte blivit så värst mycket dyrare.

1980 fick en genomsnittlig industriarbetare 11,60 liter bensin för en timlön.

1990 fick samma industriarbetare 11,49 liter bensin för sin timlön.

2000 fick han eller hon 11,18 liter för sin genomsnittliga timlön.

2010 kunde man då tanka 11,27 liter för timlönen, och

2018 får man ca 11,28 liter för en industriarbetartimlön.

(källa SCB och petroliuminstitutet).

Och då bilarna blivit allt bränslesnålare, så lägger en genomsnittlig familj inte en större andel av lönen på bensin idag jämfört med 1980.

Leave a Reply