fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Reduktionsplikt och skatter väntas höja bensin och dieselpriset

By • Dec 28th, 2019 • Category: Bränslen

Räkna med höjt bensinpris framöver.  Vid ingången av 2020 väntas bensinpriset höjas med 35 öre per liter p.g.a den s.k. reduktionsplikten, en lag som kräver att mer biodrivmedel blandas in i bensin och diesel.
Reduktionsplikten är för 2019 2,,6% och ökas gradvis till 15% 2025. Dessutom höjs koldioxidskatt och energiskatt enligt lag med KPI plus två procentenheter. Egentligen skulle priset vid årsskiftet 2020 med höjd skatt och höjd reduktionsplikt ha blivit 51 öre dyrare, men genom att samtidigt sänka  drivmedelsskatten dämpas höjningen så att den totala höjningen väntas bli 35 öre.
Men redan vid nyåret 2021 väntas ytterligare en höjning med 60 öre per liter igen.

Dessutom har fordonsskatterna höjts kraftigt på nya bilar som går på bensin och diesel.

En uträkning av de kommande årens höjningar av bensinpriset till följd av indexuppräknad skatt och ökad reduktionsplikt har gjorts av Skattebetalarnas förening och uträkningen visar att skatten och reduktionsplikten gör att bensinpriset väntas hamna kring ca 20 kr år 2025.
Detta om oljepriset på världsmarknaden är oförändrat.
Den totala höjningen av skatten och ökade kostnaden för inblandning av drivmedel uppskattas därmed till  3,60 kr mellan år 2020 fram till år 2025.

Prognos – så ökar bensinpriset

2020: 16,31 kronor (+ 0,35 kronor i skatteuppräkning och reduktionsplikt).
2021: 16,91 kronor (+ 0,60 kronor i skatteuppräkning och reduktionsplikt).
2022: 17,53 kronor (+ 0,62 kronor i skatteuppräkning och reduktionsplikt).
2023: 18,16 kronor (+ 0,63 kronor skatteuppräkning och reduktionsplikt).
2024: 18,84 kronor (+ 0,68 kronor skatteuppräkning och reduktionsplikt).
2025: 19,54 kronor (+ 0,70 kronor skatteuppräkning och reduktionsplikt).

Leave a Reply