fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Så mycket kostar olika trafikbrott

By • Sep 23rd, 2009 • Category: trafik

Ofta kommer bötesbeloppet vid en trafikförseelse som en obehaglig överraskning. Så tänk dig för innan du ger dig ut i trafiken och se till att följa trafikreglerna. Naturligtvis för din egen och andras säkerhet, men även för din plånbok. Så det kan vara ide att kolla upp var det finns fartkontroller och aktuell trafikövervakning

Här är de aktuella bötesbeloppen vid fortkörning och andra trafikförseelser.

Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng
– på plats med högsta tillåtna hastighet 50 km/tim eller lägre
– med fordon/fordonskombination som får föras med högsta
hastighet av 10/20/30/40/50 km/tim

 • Överträdelse från 1 km/tim till och med 10 km/tim: 2000:-
 • Överträdelse från 11 km/tim till och med 15 km/tim: 2400:-
 • Överträdelse från 16 km/tim till och med 20 km/tim: 2800:-
 • Överträdelse från 21 km/tim till och med 25 km/tim: 3200:-
 • Överträdelse från 26 km/tim till och med 30 km/tim: 3600:-
 • Överträdelse från 31 km/tim till och med 35 km/tim: 4000:-
 • Överträdelse från 36 km/tim till och med 40 km/tim: 4000:-

Anm: vid högre hastighet, rapport till åklagare.

Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng i övriga fall
Överträdelse från 1 km/tim till och med 10 km/tim: 1500:-
Överträdelse från 11 km/tim till och med 15 km/tim: 2000:-
Överträdelse från 16 km/tim till och med 20 km/tim: 2400:-
Överträdelse från 21 km/tim till och med 25 km/tim: 2800:-
Överträdelse från 26 km/tim till och med 30 km/tim: 3200:-
Överträdelse från 31 km/tim till och med 35 km/tim: 3600:-
Överträdelse från 36 km/tim till och med 40 km/tim: 4000:-
Överträdelse från 41 km/tim till och med 50 km/tim: 4000:-
Anm: vid högre hastighet, rapport till åklagare.

Skyddsutrustning
Underlåtenhet att vid färd använda bilbälte/tillse att minderårig använder bilbälte eller motsvarande

 • förare: 1500:-
 • passagerare: 1500:-
 • minderårig (föraransvar): 2500:-

Underlåtenhet att vid färd med motorcykel/moped använda skyddshjälm/ha skyddshjälmen fastspänd på föreskrivet sätt (gäller ej när moped framförs med avstängd motor)

 • förare: 1500:-
 • passagerare: 1500:-
 • minderårig (föraransvar): 2500:-

Fört fordon mot rött ljus

 • motordrivet fordon utom moped klass II: 3000:-
 • moped kl II: 1500:-

Fört fordon i körfält som anvisats för annat fordon

 • motordrivet fordon utom moped klass II: 1000:-
 • moped kl II: 500:-

Fört fordon utan att ha belysning tänd under mörker

 • bil/motorcykel/moped klass I/traktor/motorredskap/släpfordon/efterfordon: 1200:-
 • moped klass II: 500:-
 • moped som framförs med tramp- eller vevanordning och avstängd motor, endast under mörker: 500:-

Fordonslast som inte är fastgjord eller övertäckt

 • motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon): 1500:-
 • moped kl II: 500:-

Otillåtet antal passagerare i bil/på motorcykel/ moped

 • förare: 500:-
 • passagerare: 500:-


Överträdelse av omkörningsförbud

 • motordrivet fordon utom moped kl II: 3000:-
 • moped kl II: 1500:-

Ej iakttagit stopplikt (gäller även vid järnväg)

 • motordrivet fordon utom moped klass II: 2500:-
 • moped kl II: 1000:-

Ej iakttagit väjningsplikt

 • motordrivet fordon utom moped klass II: 2000:-
 • moped kl II: 1000:-

Ej iakttagit väjningsplikt mot gående som gått ut/just ska gå ut på obevakat övergångsställe

 • motordrivet fordon utom moped klass II: 3000:-
 • moped kl II: 1500:-

Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon

 • motordrivet fordon utom moped klass II: 2000:-
 • moped kl II: 1000:-

Däck

 • Däck med fel dimension/belastningsvärde/annan otillåten däcksutrustning: 500:-
 • Däck med hål/skåra/annan skada, som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation: 3000:-
 • Däck med otillräckligt profildjup (bil): 1200:-
 • Däck med otillräckligt profildjup (släpvagn): 1200:-

Utrustning

 • båda baklyktorna saknas/ur funktion: 1600:-
 • en baklykta saknas/ur funktion: 1000:-
 • Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden: 1000:-
 • i andra fall: 500:-
 • Varningstriangel saknas vid färd: 500:-

Registreringsskylt

 • Fordon brukats utan att vara försett med registrerings-/provisorisk(a)-/ersättnings-/personlig(a) skylt(ar) (i föreskriven ordning): 1500:-
 • Registrerings-/provisorisk(a)-/ersättnings-/personlig(a) skylt(ar) ej väl synlig(a)/ej i sådant skick att den/de lätt kan avläsas/under färd dold(a) så att den/de ej går att avläsa: 1500:-
 • Anbringat otillåtet tecken/märke på registrerings-/provisorisk-/ersättnings-/personlig skylt: 500:-
 • Fordon brukats med provisorisk(a) registreringsskylt(ar) trots att ersättningsskylt(ar) erhållits: 500:-

Körkort

 • Vid färd ej medfört körkort/bevis om att körkort utfärdats och handl. som styrker förarens identitet (gäller endast personbil, lastbil, buss, motorcykel, terrängvagn och motorredskap kl. I): 500:-
 • Ej överlämnat ogiltigt körkort till länsstyrelsen: 1200:-

One Response »

 1. Hej
  Jag tycker det är bra att polisen har fartkontroller, där det är uppenbart farligt att köra för fort.
  Men att polisen står och lurpassar på ställen där det är uppenbart att trafikverket har gjort grova missbedömningar om vilken far som skall råda, då mister jag all respekt för polisen och rättsväsendet.
  Där till ock med polisen själva inte vet varför det råder nedsatt fart (50) en kort sträcka på ca 500 m, kan man undra om
  det är sådant polisresurserna skall användas till, mycket tveksamt.
  Tycker de kan användas betydligt bättre.

  Hälsningar

  Leif Andersson

Leave a Reply

Warning: Undefined variable $user_ID in /storage/content/83/166583/fordonswebb.se/public_html/wp-content/themes/mimbo2.2/comments.php on line 73