fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Dubbade eller odubbade vinterdäck?

By • Dec 1st, 2015 • Category: Biltillbehör

I flera kommuner har det införts eller ska införas dubbdäcksförbud för att förbättra luftkvaliteten eftersom dubbarna river upp partiklar.
Dock minskar risken för dödsolyckor med personbilar på vinterväglag med 42 procent jämfört med odubbade vinterdäck visar en studie från Trafikverket. VTI:s hypotes har varit att det är dubbdäcken i sig sjäva som genererar partiklarna. Den hypotesen följde man upp med ett test i en provvägsmaskin. VTI har inte bara testat dubbdäck utan även ett par odubbade nordiska vinterdäck samt sommardäck för jämförelse.

Antisladdsystem är också betydelsefullt för att förhindra olyckor och undersökningen visade att kombinationen av odubbade vinterdäck och frånvaron av antisladdsystem gav den största risken att drabbas av olyckor.

Kritiken mot dubbdäck är att de avger förhållandevis grova inandningsbara partiklar, men man har även mätt upp förekomsten av mycket mindre partiklar som kan jämföras med avgasutsläppsartikar.

Dock har det visat sig att även odubbade nordiska vinterdäck, ger upphov till mycket små partiklar som kan jämföras med avgasutsläppspartiklar, vid sidan av de grövre partiklarna. De små nanopartiklarna bedöms i allmänhet som farligare än de grövre, eftersom de har lättare att leta sig ut i blodomloppet.

Partiklar i storleksordningen 10-50 nanometer kommer enbart från dubbdäck som alltid ger upphov till partiklar, medan partiklar som är ännu mindre har påträffats när man har testat vissa odubbade nordiska däck. De partiklarna förekommer i samma mängd som dubbdäckspartiklarna.

Så debatten kommer fortsätta, men slutsatsen om man ska välja dubbat eller inte beror nog på var man bor och vad bilen används till. Om man har en bil med antisladdsystem och mest kör på stora vägar i syd eller mellansverige, eller i storstäder kan man känna sig trygg med odubbat, medan det är förenat med förhöjd skaderisk att köra odubbat utan antisladdsystem på snöiga och isiga vägar.

Oavsett vilket man väljer är det enkelt att hitta vilken dimension på däcken man ska ha på internet. Skriv in bilens registreringsnummer t.ex. hos däckonline och få fram vilken dimension man ska ha på däcken och förslag på vilka däck som passar.

vinterdack

Tagged as:

One Response »

  1. […] Dubbade eller odubbade vinterdäck? […]

Leave a Reply