fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Tid att besiktiga fordon

By • Nov 24th, 2015 • Category: Fordon, Uncategorized

Besiktningsperiod

Kontrollbesiktning av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt på högst 3 500 kg) bestäms av slutsiffran på registreringsskylten.

Slutsiffra

Besiktningsperiod

Körförbud fr.o.m.

1 November – mars 1 april
2 December – april 1 maj
3 Januari – maj 1 juni
4 Februari – juni 1 juli
5 Maj – September 1 oktober
6 Juni – oktober 1 november
7 Juli – november 1 december
8 Augusti – december 1 januari
9 September – januari 1 februari
0 Oktober – februari 1 mars

 Nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar besiktas första gången när fordonet är tre år, andra gången när fordonet är fem år och därefter varje år. Datum för den första besiktningen utgår från det datum som fordonet tagits i bruk. Du hittar uppgift om ibruktagardatumet på registreringsbeviset.

Besiktningsperioder för övriga fordon

Mc, husvagn och lätt släp

Första besiktningen för motorcykel, husvagn och lätt släp sker senast fyra år efter den månad som fordonet togs i bruk. Datumet när det togs i bruk hittar du på registreringsbeviset. Därefter ska fordonet besiktas vartannat år, senast två år efter den senaste fullständiga kontrollbesiktningen.

Tung lastbil, tung buss och tungt släp

Första besiktningen för tunga lastbilar, bussar och släpvagnar sker senast ett år efter det datum som fordonet togs i bruk. Datumet när det togs i bruk hittar du på registreringsbeviset. Därefter ska fordonet besiktas varje år, senast tolv månader efter senaste kontrollbesiktningen.

Yrkesfordon

Till yrkesfordon räknas exempelvis taxi, uthyrningsfordon, övningsbilar och övningsmotorcyklar, utryckningsfordon inklusive släp, skolskjutsfordon, yrkesmässig personbefordran och gengasbilar.

Yrkesfordon med en max totalvikt på 3,5 ton besiktas första gången ett år efter det datum som fordonet har tagits i bruk. Datumet när det togs i bruk hittar du på registreringsbeviset. Därefter ska fordonet besiktas varje år. Sista siffran i registreringsnumret bestämmer besiktningsperioden.

Entusiastfordon

Veteranfordon och hobbyfordon benämns ibland som entusiastfordon. De klassas dock olika.

Hobbyfordon

30 år och äldre till 1951-års modell. Personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar. Undantag: Fordon i yrkesmässig trafik.

Besiktningsperiod var 24:e månad som styrs av föregående kontrollbesiktning. En godkänd kontrollbesiktning krävs när fordonet blivit 30 år för att de nya inställelsereglerna ska gälla. Hobbyfordon är skattebefriade men betalar registerhållningsavgift.

Veteranfordon

Veteranfordon är alla fordonsslag från årsmodell 1950 och äldre. Undantag är fordon i yrkesmässig trafik eller bussregistrerade fordon, som inte kan klassas som veteranfordon.

Veteranfordon är besiktningsbefriade. De är skattebefriade men man betalar registerhållningsavgift. För att fordonet ska räknas som veteranfordon måste det ha en godkänd kontrollbesiktning, genomförd efter den 1 januari 1991.

Leave a Reply