Skeppet är 45 meter långt och all energi som används under resan ska vara förnybar. Utöver seglen har skeppet en elmotor, från Sigma Plus Associaties, som driver två ställbara propellrar. Litiumjonbatteriet laddas med solpaneler på däck och av fartygets rörelseenergi.

Utöver att vara helt självförsörjande är det också ett kostnadsbesparande alternativ. Intäkten beräknas bli 0,2 dollar per ton / mil jämfört med traditionella  Triple E-skepp som har en intäkt på 0,01 dollar per ton/mil.  Det gör segelfartyget Celiba långt mer lönsamt per fraktad enhet än nuvarande fraktfartyg.

Bygget av skeppet pågår i Costa Rica och man räknar med att segelfartyget står färdigt kring år 2021 och kommer då segla på Stillahavskusten.

Att använda gammeldags byggteknik i trä istället för stål bidrar också till att göra farkosten ännu mer miljövänlig. Bolaget har också målsättningen att ha hunnit plantera 12 000 träd innan bygget är över, och tio procent av dem ska användas för att bygga framtidens utsläppsfria träfartyg.