fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Cykelpassage respektive cykelöverfart

By • Oct 4th, 2014 • Category: Cykel, trafik

Nya regler kring cykelöverfarter från 1 september 2014

Den 1 september 2014 bytte det som tidigare kallades för ”cykelöverfarter” namn till ”cykelpassager” och här har cyklisten väjningsplikt mot bilisterna. Begreppet cykelöverfart finns kvar, men här har bilister väjningsplikt mot cyklisterna.
Läs mer om vad som skiljer en cykelpassage från en cykelöverfart?

 

Cykelpassage

Trafikreglerna för cykelpassager är i princip desamma som reglerna för de gamla cykelöverfarterna. Cyklisten eller mopedisten ska ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara. Reglerna har dock skärpts, genom att en cyklist eller mopedförare som färdas ut på en cykelpassage numera måste sänka hastigheten innan utfart. Cykelpassage märks ut med vägmarkering M16.
m16

Cykelöverfart

En cykelöverfart kan liknas vid ett slags övergångsställe för cyklister. Vid en cykelöverfart får fordonstrafiken på körbanan köra i max 30 km/h och bilisterna har väjningsplikt gentemot cyklister och mopedister. Även cyklister och mopedister ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten när de ska färdas ut på en cykelöverfart. Cykelöverfart märks ut med vägmarkeringarna M16, M14 samt det nya vägmärket B8.
m14
b8

– See more at: https://www.motormannen.se/radgivning/cykel/nya-cykelregler-fran-1-september-2014/?utm_source=Motormannen&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_content=cykelregler&utm_campaign=oktober2014#sthash.53wMepoq.dpuf

Leave a Reply

Warning: Undefined variable $user_ID in /storage/content/83/166583/fordonswebb.se/public_html/wp-content/themes/mimbo2.2/comments.php on line 73