Fär närvarande finns det runt 50 UAV-operatörer inom Polisen och man har till sitt förfogande runt 60 UAV. 2020 kommer det att finnas ca 150 UAV-enheter och lika många operatörer.

Det innebär att alla polisregioner nu kommer att få tillgång till luftburna farkoster som kommer kunna kontrollera de  sju polishelikoptrar som finns utplacerade  på fem platser från norr till söder i landet.

UAV:s kan användas till brottsutredning, informationsinhämtning och eftersök av en personer.

Drönare kan även användas för att höja polisernas egen säkerhet genom att exempelvis kunna se hur det ser ut i ett område innan poliser skickas in dit.

De tre första drönarna som upphandlades till det pilotprojekt som genomfördes mellan 2015 och 2017 var mycket avancerade och  klarade t.ex. nattflygningar och kostade 1,7 miljoner kronor styck. De som används i  utbildningen i dag kostar ca 12 000 kronor.
När man upphandlar de nya drönarna kan det tänkas att det blir ett par olika modeller för att täcka olika behov.