fordonswebb – ditt åk på webben

Bil, MC, Scooter, Moped, Husbil, Husvagn. Tillbehör, reparationer och transport.

Snabb transport över hav och land med lågt flygande jätteflygplan

By • Mar 14th, 2019 • Category: Flyg

Lågt flygande jätteflygplan, s.k. ekranoplan eller markeffektfarkoster är ingen nyhet. Redan under andra halvan av 1900-talet utvecklades denna typen av flygplan, bl.a. i dåvarande sovjetunionen. Det första flygplanet av typen ekranoplan lyfte den 16 oktober 1966 och utvecklades i syfte att frakta trupper och material för den ryska militären över långa avstånd.
Farkosten kallades KM – “Korahbl-Market” efter det ryska ordet för prototyp. Av CIA fick farkosten namnet det Kaspiska Havsmonstret eftersom man inte hade en aning om vad det var för något när man först observerade det.

Korahbl-Market

Korahbl-Market

KM störtade dock år 1980 med en oerfaren pilot vid spakarna och sjönk på 20 meters djup i kaspiska havet och efter sovjetunionens kollaps glömdes ekranoplanet bort.

Men ekranoplanen börjar få sin återkomst. Mindre ekranoplan har redan lyft i modern tid och banat väg för flygplanstypens återfödelse. Det finns också ideer om att konstruera ett enormt ekranoplan för civila syften.

Det mest ambitiösa uppföljningen till KM är det ryska godstransportplanet “Heavy Cargo Aircraft Lifting” (HCA-LB) ett lastplan med plats för 50 fartygscontainrar. Ryssland vill också utnyttja ekranoplan för att skydda sina intressen i de arktiska farvattnen, bl.a. med projekt “Orlan” där ett militärt ekranoplan ska kunna användas för rekognoscering och transport i Sibirien och Arktis.  I singapore har modellen Airfish 8, ett ekranoplan med plats för åtta passagerare, bevisat att ekranoplan kan byggas snabbare än fartyg och mer bränslesnålt än flyg.

Airfish 8

Airfish 8

Under 2020 planerar man också starta passagerartrafik med ekranoplanet Sea Wolf Express mellan Tallin och Helsingfors vilket väntas förkorta transporttiden till en halvtimme jämfört med två timmare med färja. Sea Wolf Express har hjul och och kan dras upp på land för att hämta passagerare.

Sea woldexpress

Sea woldexpress

Ekranoplanen håller sig i luften tack vare det aerodynamiska fenomenet som kallas markeffekten. När flygplanet flyger nära en underliggande yta skapar det korta avståndet en zon av komprimerad luft mellan vingen och ytan, vilket ger en betydligt större lyftkraft än vid flygning i fri luft. Effekten är ungefär densamma över land, is och vatten så länge ytan är någelunda jämn. Den låga flyghöjden hämmar också de virvlar som uppstår från vingspetsarna på alla flygplan, och som bildar ett lågtryck bakom vingarna, vilket ökar flygplanets motstånd. Var

Markeffekten ökar ju närmare ytan planet rör sig. Den mest effektiva höjden är den som motsvarar ca 5% av vingspannet. Det kan då vara mer än två gånger så effektivt som flygning i fri luft. Samtidigt behöver vingarna inte vara lika långa som på vanliga flygplanstyper. Utnyttjande av markeffekten innebär att stora och tunga flygplan kan flyga längre, snabbare, och mer stabilt på mindre bränsle än annars.

Även traditionella flygplan utnyttjar markeffekten, men bara några hundra meter för att få upp farten och kunna lyfta. Därefter stiger de till en marschhöjd på 9 – 12 km över marken. Här kan man inte utnyttja markeffekten, men å andra sidan är luftens densitet och därmed motståndet lägre än vid marken.

Leave a Reply